การสัมมนา เรื่อง "ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP" ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ด่วน! ขอเชิญชาว SMEs ร่วมฟัง สัมมนา เรื่อง “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP” และกิจกรรม“จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ จังหวัดเชียงราย

ฟรี!!! แต่ต้องรีบลงทะเบียนกันหน่อยนะครับ รับจำนวนจำกัดคร้าบ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 150 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 23 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น.
วันที่รับสมัคร : 18 ก.ค. 2565 เวลา 00:01 น. - 22 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ จังหวัดเชียงราย
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

ร่างกำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

09.00 – 09.30 น.

 

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน และเชิญชมวิดีโอคลิป

 

พิธีเปิด โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- Photo session

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 10.45 น.

การสัมมนา หัวข้อ “ชี้ช่องใช้ประโยชน์ RCEP” โดย

(1) ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ

(2) ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

(3) รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ            คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.45 – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 – 12.30 น.

การบรรยาย หัวข้อ จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” โดย ผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 หมายเหตุ: (1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                     (2) การจัดนิทรรศการโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

      (3) การจัดนิทรรศการโดยกรมการค้าต่างประเทศ

       (4) การจัดนิทรรศการโดย EXIM Bank

             

 


ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
150 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ก.ค. 2565 เวลา 00:01 น. - 22 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 23 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ :
ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077450
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
ftacenter@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ปรัชญา แดงประดับ (นักวิชาการพาณิชย์ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า)
โทร : 025077450
อีเมล์ : ftacenter@dtn.go.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)