โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week 2022 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
งานแสดงสินค้ารูปแบบ On-site ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดง Featured Product Showcase ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 28 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 6 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 22 ก.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้ารูปแบบ On-site ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดง Featured Product Showcase ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 22 ก.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
26 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 28 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
โทร : -
อีเมล์ : tuangpornp@ditp.go.th
นางสาว อาทิตยา อุยะเสถียร
โทร : -
อีเมล์ : artityau@ditp.go.th