งานโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG VE 2022)
ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565
** ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง www.tradelogistics.go.th/th/activity
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 50 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 24 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่รับสมัคร : 20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:44 น. - 10 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลรายละเอียด
ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสมัครเข้าร่วมเป็น Exhibitor ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและจับคู่เจรจาธุรกิจ (TILOG VE 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tilog-ve.com รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565 ** ไม่มีค่าใช้จ่าย** ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง www.tradelogistics.go.th/th/activity

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
50 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:44 น. - 10 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อิษยา อนิวรรตน์
โทร : -
อีเมล์ : issayaa@ditp.go.th
นางสาว บุญตา มะหา
โทร : -
อีเมล์ : boontam@ditp.go.th
นางสาว รวิภา อากาศโชติ
โทร : -
อีเมล์ : ravipaa@ditp.go.th
นางสาว กมลพร ไพศาล
โทร : -
อีเมล์ : Kamonpornp@ditp.go.th
TAG