โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
2. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และดีไซน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน ๑๕-๒๐ ราย
3. สคต. ณ นครโอซากา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่นเข้าร่วมเจรจาการค้า
4. สคต. ณ นครโอซากา จัดทำนัดหมายการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือก กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่น
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565)
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 25 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
TOKYO, OSAKA
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 2. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และดีไซน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน ๑๕-๒๐ ราย 3. สคต. ณ นครโอซากา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่นเข้าร่วมเจรจาการค้า 4. สคต. ณ นครโอซากา จัดทำนัดหมายการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือก กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่น 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

TOKYO, OSAKA
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว รัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์
โทร : -
อีเมล์ : raslapass@ditp.go.th
TAG