โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริหารการจัดงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศเกาหลีใต้)
การจัดนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลีใต้ในธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 13 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 19 พ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. - 30 มิ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.
กรุงโซล
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
การจัดนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลีใต้ในธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
13 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
19 พ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. - 30 มิ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรุงโซล
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ศานตมล แก้วเงิน
โทร : -
อีเมล์ : santamolk@ditp.go.th
นางสาว ชนากานต์ โกมาสังข์
โทร : -
อีเมล์ : Chanakank@ditp.go.th
TAG