โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 6 : ตลาดญี่ปุ่น)
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 200 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 29 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 29 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
200 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 29 ส.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
TAG