ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. 2566 - 2570
ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 14 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076392, 0824754518
Line ID
juldol
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
noppadolk@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
นายนพดล แก้วคำ
ภาพบรรยากาศงาน
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)