อบรมหลักสูตรแนะนำบริการเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์
โครงการ MOC e-Service จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ต.ค. 2564 เวลา 10:53 น. - 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

 

  คู่มือการอบรม ไฟล์เอกสาร และ Video การอบรม  
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ไฟล์เอกสาร และ Video การอบรม 
คลิกที่นี่

 

https://us02web.zoom.us/j/85706777554?pwd=VEpXak14SlpPZzlBNEg1MEhsMlBvQT09

Meeting ID: 857 0677 7554
Passcode: 681577

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา  09.00  น.

•  นำเสนอภาพรวมการการใช้งานระบบในโครงการปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของกระทรวงพาณิชย์ (
MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service)

 

 

เวลา  09.15  น.

•  Workshop แนะนำการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ ดังนี้

   1) แนะนำการสมัครสมาชิกระบบบริการ MOC Account
   2) แนะนำการใช้งานระบบต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบ MOC Account
   3) แนะนำการใช้งานระบบ MOC Mobile Application Portal
   4) แนะนำการใช้งานระบบ Mobile Application (MOC Life, MOC Search, MOC Statistics) 
   5) แนะนำการใช้งานระบบบริการคำปรึกษาด้านการพาณิชย์อัจฉริยะ (Chat Intelligence

เวลา  11.40  น.

•  แนะนำปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้งานระบบ และการขอรับบริการแก้ไขปัญหา  
ร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

 

 

เวลา  12.00  น.

•  เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

 

 

   

 

   

 

 ลิงค์สำหรับการอบรม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FHdCSdJEY-dzF8TeO-FBrsGUW_DKzmud

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ต.ค. 2564 เวลา 10:53 น. - 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 27 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.)
อีเมล์
nittayap@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง นิตยา ประสงค์สุข (กลุ่มพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.))
โทร : 025077291
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)