หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 3
หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 3
อบรมระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด (5,900.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 19 พ.ย. 2564 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 8 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 15 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 3

อบรมระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ, ผู้สนใจทั่วไป
  • ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้
  • สะดวกสบายด้วยการเรียนแบบระบบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ค กลุ่มปิด
  • ระยะเวลาการอบรม ทั้งหมด 20 ชม. โดยจะโพสต์คลิปบทเรียนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (สามารถดูซ้ำด้วยตนเองได้)

ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขยายระยะเวลาในการชมหลักสูตรจาก 3 เดือน เป็น 5 เดือนนับจากการลงทะเบียนเรียน)

หมายเหตุ: ฝึกปฏิบัติ 2 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (Workshop วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน  2564 ที่สถาบัน GIT)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @gittrainingcenter

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ช่องทางอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 15 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 19 พ.ย. 2564 เวลา 16:00 น.

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
5,900.00 บาท
ช่องทางการชำระเงิน
1. เลขที่บัญชี : 245-207440-3 ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขา : ปาโซ่ทาวเวอร์
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 7 วัน หลังจากสมัคร

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313
Line ID
@gittrainingcenter
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล์
pnipaphorn@git.or.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นิภาพร พุทธานันทสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม)
โทร : 02-634-4999 ต่อ 311
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)