Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต”
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 20 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 3 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 9 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

          ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
      -  โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ทางระบบ Zoom Application
      -  ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
       -  โดยสามารถสมัครได้ที่ (คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2564วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 9 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-547-4744 หรือ 095-8474807
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม
อีเมล์
innovation.dft2021@gmail.com
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)