หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศจีนมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความเป็นชาตินิยมทางด้านภาษา ทำให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีนได้
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 11 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 11 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศจีนมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความเป็นชาตินิยมทางด้านภาษา ทำให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีนได้

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
TAG