China International Import Expo 2021 (CIIE 2021)
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 60 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 5 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 10 พ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 11 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 12 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 น.
National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
60 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 12 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
5 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 10 พ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
ditp.ciie@gmail.com
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว วรางคณา ณ นคร
โทร : -
อีเมล์ : warangkhana@ditp.go.th