หลักสูตร Meet The GIT's Masters
บทเรียนในรูปแบบออนไลน์จากกูรูแถวหน้าทั้ง 9 ท่าน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อเจาะลึกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด (1,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 1 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 1 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 1 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงการ MEET THE GIT’S MASTERS

       วิถีชีวิต New Normal ที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ระบบการเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น Meet the GIT’s Masters อีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่เป็นนิมิตหมายใหม่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแห่งการเรียนรู้ โดยวิทยากร 9 กูรูตัวจริงของเมืองไทยที่แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์คร่ำหวอดในแขนงงานของตัวเองอย่างเชี่ยวชาญนานนับทศวรรษ มาถ่ายทอด บอกเล่า ส่งเสริม และก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องกับวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ในรูปแบบ Virtual classroom ทางเว็บไซต์ https://masterclass.git.or.th ซึ่งคอร์สเรียนเหล่านี้เหมาะกับทุกคนที่รักในอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักการการตลาด นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างธุรกิจ

    GIT เชื่อมั่นว่าบทเรียนในรูปแบบออนไลน์จากกูรูแถวหน้าทั้ง 9 จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ ทั้งการเจาะลึกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การทำความรู้จักอัญมณีล้ำค่า เทคนิคทางการตลาด การเล่าเรื่อง การจัดองค์ประกอบความสวยงาม การถ่ายภาพภายใต้ทิศทางของแสงและเงา ศาสตร์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ แนวทางการทางสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำธุกิจรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ผู้เรียนได้จุดประกายไอเดียและนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ช่องทางอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 1 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 1 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
1,000.00 บาท
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 7 วัน หลังจากสมัคร

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313
Line ID
@gittrainingcenter
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล์
pnipaphorn@git.or.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นิภาพร พุทธานันทสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม)
โทร : 02-634-4999 ต่อ 311
อีเมล์ : pnipaphorn@git.or.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)