หลักสูตรการพัฒนาสินค้าชุมชน เพื่อการส่งออก
นี่คือเรื่องราวของศิลปหัตถกรรมจากงานไม้ไผ่ที่ “กรกต อารมย์ดี” เจ้าของแบรนด์ KORAKOT เด็กหนุ่มลูกชาวประมง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรมไม้ไผ่ จากการประยุกต์วิชาการผูกมัดว่าวพื้นบ้าน งานฝีมือประจำชุมชนที่เขาอยู่อาศัยและเติบโต รวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความมุมานะอุตสาหะ จนกลายมาเป็นงานออกแบบหัตถกรรมจากไม้ไผ่ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 22:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
นี่คือเรื่องราวของศิลปหัตถกรรมจากงานไม้ไผ่ที่ “กรกต อารมย์ดี” เจ้าของแบรนด์ KORAKOT เด็กหนุ่มลูกชาวประมง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรมไม้ไผ่ จากการประยุกต์วิชาการผูกมัดว่าวพื้นบ้าน งานฝีมือประจำชุมชนที่เขาอยู่อาศัยและเติบโต รวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความมุมานะอุตสาหะ จนกลายมาเป็นงานออกแบบหัตถกรรมจากไม้ไผ่ที่โด่งดังไปทั่วโลก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 22:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG