หลักสูตรการบริหารธุรกิจ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการส่งออก
กำเนิด “กรีนเดย์” จาก เครื่องจักร 2 เครื่อง สู่ธุรกิจพันล้าน
ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งผักและผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล ส่งออกไปประเทศต่างๆ แต่ละปีไม่น้อย จึงมีโอกาสในการแปรรูปผักผลไม้ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลไม้ในรูปแบบต่างๆ ทุกวันนี้ธุรกิจส่งออกผักผลไม้ของคนไทยจึงมีศักยภาพไปอีกระดับ สามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

“กรีนเดย์” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้นำเทคโนโลยีการอบแช่แข็งและใช้การทอด “สูญญากาศ” หรือ “แวคคั่มฟรายด์ อิ้ง” ที่ทันสมัยนำมาใช้ในการแปรรูปผักผลไม้เป็น “ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ” วางจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
กำเนิด “กรีนเดย์” จาก เครื่องจักร 2 เครื่อง สู่ธุรกิจพันล้าน ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งผักและผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล ส่งออกไปประเทศต่างๆ แต่ละปีไม่น้อย จึงมีโอกาสในการแปรรูปผักผลไม้ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลไม้ในรูปแบบต่างๆ ทุกวันนี้ธุรกิจส่งออกผักผลไม้ของคนไทยจึงมีศักยภาพไปอีกระดับ สามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น “กรีนเดย์” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้นำเทคโนโลยีการอบแช่แข็งและใช้การทอด “สูญญากาศ” หรือ “แวคคั่มฟรายด์ อิ้ง” ที่ทันสมัยนำมาใช้ในการแปรรูปผักผลไม้เป็น “ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ” วางจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG