หลักสูตรกฎหมายธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น
รูปแบบของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการทำการค้าคือการลงทุนระหว่างประเทศนั้น มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ ผู้ประกอบการไทยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถประกอบธุรกรรมในด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาทางกฎหมาย ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดทำหลักสูตร "วิชากฎหมายธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ" เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรอบคอบและนำกฎหมายที่มีอยู่ในบทเรียน ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ภายในบทเรียนประกอบด้วย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ประเพณี รวมถึงข้อปฏิบัติทางการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
รูปแบบของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการทำการค้าคือการลงทุนระหว่างประเทศนั้น มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ ผู้ประกอบการไทยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถประกอบธุรกรรมในด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาทางกฎหมาย ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดทำหลักสูตร "วิชากฎหมายธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ" เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรอบคอบและนำกฎหมายที่มีอยู่ในบทเรียน ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ภายในบทเรียนประกอบด้วย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ประเพณี รวมถึงข้อปฏิบัติทางการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG