หลักสูตรบัญชีและการเงินเบื้องต้น
เมื่อเราต้องการเริ่มต้นกิจการเป็นของตนเองขึ้น โดยคาดหวังว่าอยากให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโต ยั่งยืน และมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่าผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องดำเนินการในการสร้างตัวตนทางธุรกิจ การสร้างหลักฐานทางการค้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมธุรกิจ ขั้นตอนสำคัญซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องทำคือการจดทะเบียนนิติบุคคล และการเริ่มต้นการทำบัญชีเพื่อการจัดการ โดยวิชาบัญชีและการเงิน จะทำให้ผู้เริ่มต้นจัดตั้งกิจการได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญดังนี้ ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการจดทะเบียนนิติบุคคล ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท การเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการจดทะเบียน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี และทำความรู้จักผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทราบในเบื้องต้น เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หลังจากที่ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นกิจการ ได้เรียนรู้ข้อมูลดังกล่าวในวิชาบัญชีและการเงินนี้แล้ว จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะจัดตั้งองค์กรของตนเองในแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด รวมไปถึงการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทางด้านการบัญชี การเตรียมเอกสารให้ถูกต้องในการลงบัญชีเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถวางแผนการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
เมื่อเราต้องการเริ่มต้นกิจการเป็นของตนเองขึ้น โดยคาดหวังว่าอยากให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโต ยั่งยืน และมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่าผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องดำเนินการในการสร้างตัวตนทางธุรกิจ การสร้างหลักฐานทางการค้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมธุรกิจ ขั้นตอนสำคัญซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องทำคือการจดทะเบียนนิติบุคคล และการเริ่มต้นการทำบัญชีเพื่อการจัดการ โดยวิชาบัญชีและการเงิน จะทำให้ผู้เริ่มต้นจัดตั้งกิจการได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญดังนี้ ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการจดทะเบียนนิติบุคคล ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท การเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการจดทะเบียน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี และทำความรู้จักผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทราบในเบื้องต้น เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หลังจากที่ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นกิจการ ได้เรียนรู้ข้อมูลดังกล่าวในวิชาบัญชีและการเงินนี้แล้ว จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะจัดตั้งองค์กรของตนเองในแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด รวมไปถึงการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทางด้านการบัญชี การเตรียมเอกสารให้ถูกต้องในการลงบัญชีเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถวางแผนการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG