หลักสูตรการทำการค้าระหว่างประเทศในยุค New Normal โดย Google
การเปลี่ยนแปลงของวิถีและวิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันในยุค New Normal มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 2 การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันและการใส่ใจสุขภาพ เพราะจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนต้องรักษาระยะห่างและเก็บตัวอยู่กับบ้าน เทคโนโลยีจึงเป็นทางออกที่ทำให้ผู้คนเกิดความสะดวกสบายในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสั่งอาหาร การซื้อของใช้ภายในบ้าน รวมไปถึงการสร้างความบันเทิงให้เกิดขึ้นภายในบ้าน

เมื่อถึงวันที่ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมอาจจะมี 3 เรื่องหลักที่เกิดขึ้นแล้วจะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ (E-Learning) การทำงานจากบ้าน (Work From Home) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

ในบทเรียนนี้ได้กล่าวถึงการใช้เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน ที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 17:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของวิถีและวิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันในยุค New Normal มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 2 การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันและการใส่ใจสุขภาพ เพราะจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนต้องรักษาระยะห่างและเก็บตัวอยู่กับบ้าน เทคโนโลยีจึงเป็นทางออกที่ทำให้ผู้คนเกิดความสะดวกสบายในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสั่งอาหาร การซื้อของใช้ภายในบ้าน รวมไปถึงการสร้างความบันเทิงให้เกิดขึ้นภายในบ้าน เมื่อถึงวันที่ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมอาจจะมี 3 เรื่องหลักที่เกิดขึ้นแล้วจะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ (E-Learning) การทำงานจากบ้าน (Work From Home) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ในบทเรียนนี้ได้กล่าวถึงการใช้เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน ที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG