โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2564 (THAIFEX–ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”)
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ขนาดพื้นที่ 126 ตร.ม. ประกอบด้วย :- 1) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมและประชาสัมพันธ์ 2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย จำนวน 15-20 บริษัท
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 16 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 29 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 น. - 3 ต.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 2 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น. - 2 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ขนาดพื้นที่ 126 ตร.ม. ประกอบด้วย :- 1) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมและประชาสัมพันธ์ 2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย จำนวน 15-20 บริษัท

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
16 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น. - 2 ก.พ. 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 น. - 3 ต.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-5078245
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว รัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์
โทร : -
อีเมล์ : raslapass@ditp.go.th
TAG