กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สินค้าเป้าหมายหลัก 1) อาหาร และเครื่องดื่ม 2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน 3) สินค้าสำหรับเด็ก 4) สุขภาพ และความงาม 5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ – เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าเป้าหมายรอง 1) เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์ IT วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ธุรกิจบริการ
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 9 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 น. - 12 ก.ย. 2564 เวลา 22:00 น.
วันที่รับสมัคร : 12 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 15 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
Koh Pich Exhibition Center
ข้อมูลรายละเอียด
สินค้าเป้าหมายหลัก 1) อาหาร และเครื่องดื่ม 2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน 3) สินค้าสำหรับเด็ก 4) สุขภาพ และความงาม 5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ – เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าเป้าหมายรอง 1) เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์ IT วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ธุรกิจบริการ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
12 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 15 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 น. - 12 ก.ย. 2564 เวลา 22:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Koh Pich Exhibition Center
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
คุณกานต์กุลยา 02-5078228 / คุณกันติชา 02-5078222 /
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว กันติชา นาพนัง
โทร : -
อีเมล์ : kuntichan@ditp.go.th
นาง กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข
โทร : -
อีเมล์ : kankullayau@ditp.go.th
นาง ปิยนันท์ วนะภูติ
โทร : -
อีเมล์ : piyanant@ditp.go.th
TAG