เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ : ตลาดซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 2
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"
 
Type : Training
No. of Seat : 200 You
Date : 7 Dec. 2022 11:00 - 7 Dec. 2022 12:00
Registration Date : 22 Nov. 2022 08:00 - 6 Dec. 2022 16:00
Online
Event Information
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"

Date & Condition
No. of booths
200 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
22 Nov. 2022 08:00 - 6 Dec. 2022 16:00
Event Date (Start - End).
7 Dec. 2022 11:00 - 7 Dec. 2022 12:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location

Online
Address :
Bangkok
Contact information & responsibles
Responsibles
Miss.
Phone No. : -
E-mail : saiphinc@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : kunnikat@ditp.go.th
TAG