โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)
นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)
 
Type : Foreign trade fairs
No. of Seat : 15 You
Date : 9 Mar 2023 09:00 - 11 Mar 2023 20:00
Registration Date : 22 Nov. 2022 15:00 - 30 Dec. 2022 17:00
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA, U.S.A.
Event Information
นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

Date & Condition
No. of booths
15 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
22 Nov. 2022 15:00 - 30 Dec. 2022 17:00
Event Date (Start - End).
9 Mar 2023 09:00 - 11 Mar 2023 20:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event
Product / Service of applicants
Only applicants with limited product/service can join the event

Event location

Anaheim Convention Center, Anaheim, CA, U.S.A.
Address :
Contact information & responsibles
Responsibles
Miss.
Phone No. : -
E-mail : katekanoks@ditp.go.th
TAG