การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application
 
Type : Meeting
No. of Seat : Invited persons only
Date : 28 Sep. 2022 10:00 - 28 Sep. 2022 12:00
Registration Date : 13 Sep. 2022 13:00 - 28 Sep. 2022 08:00
Nonthaburi
Event Information

Date & Condition
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
13 Sep. 2022 13:00 - 28 Sep. 2022 08:00
Event Date (Start - End).
28 Sep. 2022 10:00 - 28 Sep. 2022 12:00
Designation of personnel within the ministry
Only personnel within the ministry
Participation Condition
Only assigned person

Event location

Address :
Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Contact information & responsibles
Telephone No.
025077291
Line ID
-
Department
-
Bureau / Division
-
E-mail
nittayap@moc.go.th
Organizer
-
Responsibles
Phone No. : 025077291
E-mail :
Phone No. : 0982144842
E-mail :
TAG
Question (0)